Hörður Torfa

Heimasíða Harðar Torfasonar

Skoðanakönnun

hordursjalfur's picture

Afritð, takk, svarið helst á ensku og sendið á: hordurtorfa@hordurtorfa.com 

Gender:

(Kyn) 

Age:

(Aldur):

Ethnic background: Icelandic or not?

(Hverrar þjóðar ertu?)

Do you have any special diet?

(Ertu á einhverju sérstöku fæði?)

How many people live in your household, Included yourself?

(Hversu margir eru á heimili þínu? Þú meðtalin/n.)

Do you have a car?

(Áttu bíl?)

Where do you live?

(Hvar býrðu?)

Where do you shop?

(Hvar kaupirðu inn?)

How do you get to the food shop? Walk? Drive?

(Hvernig ferðu í matarinnkaup) Gangandi, akandi?)

How often do you shop?

(Hversu oft kaupirðu inn?)

Do you cook?

(Eldarðu matinn þinn?)

How much time do you spend cooking every day?

(Hve miklum tíma verðu daglega í að elda mat? )

How much time do you spend eating?

(Hve miklum tíma verðu í að borða? )

When you eat do you exclusively eat or you engage also in other activities like watching the telly or listening to the radio or working at your desk?

(Þegar þú borðar nýtirðu þann tíma til einhvers annars um leið, eins og að horfa á sjónvarp, hlusta á útvarp eða lesa? Eða einbeitirðu þér aðeins að matnum?)

Do you ever invite friends to eat food that you have prepared?

(Býðurðu stundum vinum að borða með þér matinn sem þú eldar? )

How often do you do that?

(Hversu oft gerirðu það?)

Do you eat alone?

(Borðarðu ein/n?)

Do you ever travel especially to a place to buy special “gourmet” quality food? If so what do you buy and where?

(Gerirðu þér sérstakar ferðir til að kaupa "sælkera" mat? Eða sérstaklega vandaðan mat? Sé svo; hvað kaupirðu og hvar?)

Do you ever eat out?

(Borðarðu utan heimilis?)

How often do you eat out?

(Hversu oft?)

How much money do you spend on food every month?

(Hversu miklum peningum eyðirðu í mat mánaðarlega?)

Do you throw away food?

(Fleygirðu mat?)

Do you differentiate your food waste?

(Aðgreinirðu matarúrganga? )

What do you think of the food distribution in Iceland? 

(Hvað finnst þér um matvæladreifingu á Íslandi?)

Do you think it is easy to access high quality nutritious food in Iceland?

(Finnst þér auðvelt að nálgast mjög vandaðan og næringaríkan mat á Íslandi?  )

Do you find the price of food expensive?

(Finnst þér matarverð hátt?)